Badania krwi w przebiegu ciąży

Ciąża to bardzo ważny czas zarówno dla przyszłej mamy, jak i jej nienarodzonego dziecka. W ciągu tych 9 miesięcy kobieta pozostaje pod stałą kontrolą lekarza, a do jej obowiązków należy poddawanie się niezbędnym badaniom. Wśród nich znajdują się badania krwi, będące elementem kontrolnym i diagnostycznym w kierunku ewentualnych chorób lub nieprawidłowości w przebiegu ciąży.

  1. Podstawowe badania krwi
  2. Diagnostyka chorób tarczycy
  3. Pozostałe badania diagnostyczne i badania genetyczne

Pojedyncze badanie krwi daje wiele informacji dotyczących stanu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. W ciąży wykonuje się głównie badania podstawowe oraz poszczególne testy diagnostyczne w kierunku oceny działania wątroby i tarczycy.

Podstawowe badania krwi

Chociaż pobieranie krwi nie jest przyjemną procedurą, kobieta ciężarna musi się do niej przyzwyczaić, ponieważ podstawowe testy diagnostyczne wykonuje się w ciąży zwykle co najmniej raz w miesiącu. Do tych badań krwi należy przystąpić na czczo, a więc na około 12 godzin od ostatniego posiłku. Podstawowe badania serologiczne to głównie morfologia krwi, pozwalająca na wczesne wykrycie niedoborów i podjęcie działań profilaktycznych, mających zapobiegać rozwijaniu się niedokrwistości. Na podstawie wyników morfologii odbywa się również m.in. diagnostyka anemii.

W pierwszym trymestrze ciąży wykonuje się również badanie grupy krwi u obojga rodziców. Jej oznaczenie pozwala wykryć potencjalny konflikt serologiczny i wprowadzić potrzebne leczenie, jeśli wystąpią jego objawy. Badanie wygląda podobnie w przypadku mężczyzn, jak i kobiet – wystarczy niewielka fiolka krwi z żyły łokciowej. Aby wykonać badania krwi pod kątem jej grupy, należy zgłosić się w punkcie pobrań, którego adres można znaleźć na https://badaniakrwi.pl/.

Za badanie podstawowe w ciąży uznaje się również pomiar glukozy. Zazwyczaj wykonuje się go razem z morfologią, jednak lekarz prowadzący między 24. a 28. tygodniem ciąży zleca również tzw. krzywą cukrową, a więc doustny test obciążenia glukozą. Polega ona na oznaczeniu poziomu glukozy na czczo, a następnie po godzinie i dwóch godzinach od spożycia roztworu glukozy. Pacjentka zgłasza się więc na pobranie krwi trzykrotnie, a między poszczególnymi pobraniami nie powinna spożywać posiłków, pić wody lub zażywać ruchu.

Diagnostyka chorób tarczycy

Ilość testów, jakie powinna wykonać kobieta w ciąży, jest bardzo duża, jednak najwięcej z nich lekarz zleca już na początku. Należą do nich badania hormonów tarczycowych, pozwalające na sprawdzenie czy tarczyca działa prawidłowo. Diagnostyka obejmuje oznaczenie we krwi poziomu TSH i przeciwciał anty-TPO. Pacjentkom, w których rodzinie występowały choroby tarczycy, lekarz może zlecić dodatkowe badania, np. FT3 i FT4. Zdiagnozowanie niewydolności tarczycy już w pierwszych tygodniach ciąży ma ogromne znaczenie dla rozwoju płodu, ponieważ zaburzenia w funkcjonowaniu tego organu u matki mogą prowadzić do poronienia lub znacznego uszkodzenia układu nerwowego płodu.

Pozostałe badania diagnostyczne i badania genetyczne

W ciąży niemal każdy odbiegający od normy stan może być przyczyną problemów, dlatego przyszłym mamom zleca się również próby wątrobowe oraz testy, na podstawie których przebiega diagnostyka infekcji. Badane są także hormony płciowe, a u kobiet po 35. r.ż. dodatkowo wykonuje się  badania genetyczne. Więcej na temat badań laboratoryjnych przeprowadzanych u kobiet ciężarnych oraz o ich znaczeniu dla przebiegu ciąży, mozna przeczytać na https://badaniakrwi.pl/category/badania-laboratoryjne/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here